Lean manufacturing heeft als doel om verspilling uit alle bedrijfsprocessen te elimineren. Hierdoor wordt er maximaal waarde toegevoegd voor de klant. Door een slanke en slimme productie gaat de kwaliteit van het product omhoog en gaan de kosten omlaag. Wij hebben lean manufacturing tot in detail doorgevoerd en geborgd in onze bedrijfsprocessen.

In 2011 zijn wij gestart met Value Sourcing, een methode voor evaluatie en verbetering van de kwaliteit van toeleveranciersprestaties. Deze methode is gebaseerd op het QLTC model van ASML. Vanaf dit moment hebben wij het proces van continue verbeteren serieus opgepakt.

In de loop der jaren zijn wij geleidelijk gegroeid en zodoende is onze bedrijfsruimte compleet gevuld met machines en productiemiddelen. Hierdoor was de indeling niet meer efficiënt. In mei 2013 hebben we recht tegenover de huidige locatie een zeer passende ruimte erbij kunnen betrekken, waar we een deel van onze productie hebben ondergebracht. Dit was het uitgelezen moment om de gehele lay-out en routing opnieuw op de meest efficiënte manier in te richten, volgens het ‘lean’ principe inclusief invoering van 5S.

Voor de nodige knowhow en ondersteuning, hebben we gekozen om bureau Spartners hierbij te betrekken. De aanpak van Spartners kenmerkt zich door het betrekken van alle medewerkers in het verbeterproces. Alle mogelijke kwaliteitsverbeteringen worden door de mensen zelf aangedragen en met het kundige advies van Spartners, de juiste richting in gestuurd.

lean_manufactoring_vd_elsen

lean_manufactoring1_vd_elsen

Belangrijkste verbetering:

  • Invoering van een nieuw productie besturing systeem PBS
  • EdgeCam trainingen voor zes frezers die dit nog niet beheersen (onbenut potentieel ook hierin betrekken)
  • Lean inrichten van de gehele fabriek: lay-out en routing
  • Informatiestroom optimaliseren
  • Systeem van planning en werkuitgifte geheel herzien
  • Inkoop en voorraadbeheer volgens de lean gedachte
  • Werkvloer 5S, betere inrichting voor schoon produceren: Grade 4 en Grade 2 productie
  • Taken en verantwoordelijkheden goed vastleggen

Dit alles met als doel alle verspillingen in het proces eruit te halen en meer efficiency.